ایران باید بمب اتم داشته باشد!


علم صالح، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه لنکستر که در برنامه بی‌بی‌سی علیه ایران حضور دارد، می‌گوید: کشوری مانند ایران که در 300 سال گذشته همواره مورد حمله قدرت‌های خارجی قرار گرفته، باید بمب اتم بسازد.

«برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران از سال 1979 (انقلاب 1357)، ما یک وجب از خاک ایران را از دست نداده ایم!

در دوران جنگ جهانی دوم در زمان رضاشاه بدون هیچ مقاومتی به آفریقا تبعید شد و در عرض چند روز از شمال و جنوب به ایران حمله کرد، اما اکنون یک پهپاد پیشرفته آمریکایی وارد مرزهای دریایی ایران شده است. چند متر دورتر و با آن برخورد می کند، می افتد! ”