بازتاب – آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران


قیمت دلار در بازار ارز ترمز شد و کانال افزایش یافت

در حالی که طی هفته های اخیر مذاکرات فشرده ای با میانجیگری یکی از کشورهای منطقه برای آزادی همزمان زندانیان ایرانی و آمریکایی انجام شده است، میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در شرف آزادسازی است. این قاب

در حالی که مذاکرات برای رفع تحریم ها به دلیل عدم تصمیم گیری سیاسی آمریکا همچنان بی نتیجه است، این کشور بدون توجه به روند مذاکرات هسته ای، زندانیان خود را در ایران آزاد می کند و کره جنوبی نیز که مسدود شده را آزاد کرده است. منابع ارزی کشورمان

در حالی که طی هفته های اخیر مذاکرات فشرده ای با میانجیگری یکی از کشورهای منطقه برای آزادی همزمان زندانیان ایرانی و آمریکایی انجام شده است، میلیاردها دلار از منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در شرف آزادسازی است. این قاب

بر اساس این؛ ایران به دلیل نگرانی های بانکی هنوز حساب های اعلام شده برای انتقال این منابع را نپذیرفته و برای این منظور حساب های جدیدی افتتاح کرده است.