بازتاب – آغاز آزمایش ارزهای دیجیتال به جای اسکناس از سپتامبر


شروع محاکمه رمضانی به جای اسکناس از شهریور ماه

رئیس کل بانک مرکزی زمان و نحوه اجرای «رمزریال» را اعلام کرد.

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در خصوص رمزریال گفت: بررسی ها و اقدامات لازم برای رمزریال ادامه دارد و قرار است از شهریور ماه آغاز شود.

وی در ادامه توضیح داد: ارز دیجیتال جایگزین اسکناس در دست مردم می شود و به جای اسکناس، ارز رمزنگاری شده خواهد بود؛ به این معنا جهانی (رمزارز) نخواهد بود و رمزارز جایگزین ریال اسکناس می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص زمان و نحوه اجرای ارز رمزنگاری شده نیز گفت: با تکمیل زیرساخت های لازم، امید است تا شهریور ماه به بهره برداری برسد و آموزش ها و اطلاعات کافی قبل از اجرا داده شود تا مردم آشنا شوند. آگاه به مکانیسم آن؛” همچنین به صورت آزمایشی در یکی از مناطق آغاز و سپس در سراسر کشور گسترش خواهد یافت.

صالح آبادی همچنین در خصوص اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه ارزهای رمزنگاری شده و نظارت بر این حوزه، خاطرنشان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده است. وی خاطرنشان کرد که رضایی آن را داشته است. • تصمیمات باید در سطح دولت گرفته شود.

تسنیم من