بازتاب – آمریکا آمادگی خود را برای توافق اعلام می کند


یکی از مقامات آمریکایی گفت: اگر ایران آماده بازگشت به توافق هسته ای است، ما آماده این کار هستیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در دیدار با الجزیره بر آمادگی ایران برای بازگشت به سال 2015 تاکید کرد. این کشور هم برای توافق هسته ای آماده است، همین کار را خواهد کرد.

ما پاسخ ایران به پیشنهاد نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام را دریافت کرده و در حال بررسی هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که واشنگتن مذاکرات منظم و خصوصی با اتحادیه اروپا دارد.

وی همچنین گفت: گزارش‌های منتشر شده در مورد امتیازات جدید برای بازگشت ایران به برجام کاملا کذب است.