بازتاب – آمریکا واکنش ایران به متن توافق را بررسی می کند


نشریه آمریکایی آکسیوس روز جمعه به نقل از یک مقام شورای امنیت ملی گزارش داد که واشنگتن در حال بررسی پاسخ جمهوری اسلامی به متن پیش نویس توافق است. این مقام آمریکایی تاکید کرد که در هنگام بررسی واکنش ایران با متحدان اروپایی خود در هماهنگی هستیم.

این مقام آمریکایی گفت: واشنگتن به طور علنی درباره توافق هسته ای بحث نخواهد کرد و همچنان خلأهایی وجود دارد.