بازتاب – آیا مجوزها رنگی هستند؟


سرهنگ محسن صوفی در یک برنامه رادیویی یکی از برنامه های در دستور کار پلیس راهنمایی و رانندگی را رنگ آمیزی گواهینامه رانندگی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم وجود گواهینامه رانندگی و تخلف رنگ، دسته بندی ها مطرح می شود.

صوفی افزود: با رنگ آمیزی گواهینامه ها و ترغیب رانندگان به ارتقاء به رده و رنگ بالاتر، رانندگان به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تخلف تشویق می شوند.

پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه تصویب جریمه های رانندگی را ندارد، تنها نقش پیشنهادی را بر عهده می گیرد، «بر اساس مواد 21 و 22 قانون تخلفات رانندگی میزان جریمه مصوب شده است. توسط هیات دولت امکان پذیر است و هر 3 سال یکبار در جرایم راهنمایی و رانندگی مقرراتی وجود دارد و نرخ جریمه در هفت سال گذشته به دلایل زیادی از جمله مشکلات اقتصادی جامعه تغییر نکرده است.

صوفی تصریح کرد: بر اساس دستور پیشنهادی، پلیس راهور افزایش میزان جرائم را با تمرکز بر تخلفات حادثه ساز پیشنهاد کرد که باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی فرجا با اشاره به طرح “همراهان پلیس” به تشریح برنامه های پلیس راهنمایی و رانندگی برای برقراری نظم و امنیت با استفاده از ظرفیت مردمی پرداخت و گفت: و اجرای این طرح. نشان داد که یادآوری فرزندان در خانواده در کاهش تخلفات رانندگی والدین نقش دارد. .

صوفی گفت: از آنجایی که نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و می توانند نقش آموزشی و فرهنگی بسیار خوبی در مشکلات ترافیکی، فرهنگ ترافیکی و اصلاح رفتار ترافیکی ایفا کنند، پلیس راهنمایی و رانندگی طرح “فرهنگ زنان ترافیک” را با آموزش هدفمند آغاز کرد. مخاطبان دو سال پیش در وهله اول در سازمان ها، ادارات، زنان شاغل در نهادها و سازمان ها، نهادها و سازمان ها شروع به کار کردند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نظم عمومی ارتباط تنگاتنگی با نیروی انتظامی دارد و اجرای قانون تنها با رویکردهای تنبیهی و سلبی انجام نمی شود، دو سری اقدام پیشگیرانه از جمله پیشگیری اجتماعی رعایت می شود.

تسنیم/