بازتاب – آیا کرونا جام جهانی را تهدید می کند؟


مدیر اورژانس سازمان جهانی بهداشت از چالش کرونا در مسابقات جام جهانی خبر داد و گفت: برای جمع آوری هواداران در قطر مشکلی وجود نخواهد داشت. به عنوان یک سازمان جهانی، ما ارتباط نزدیکی با کشور قطر داریم. در صورت لزوم، ما آمادگی داریم به این کشور توصیه کنیم که جام جهانی را به بهترین شکل ممکن برگزار کند.

مقامات بهداشتی قطر برای سازماندهی هرچه بهتر جام جهانی با سازمان جهانی بهداشت همکاری و ارتباط خوبی دارند. در ماه های نوامبر و دسامبر که جام جهانی برگزار می شود، نگران شیوع ویروس کرونا نیستیم.

برنا/