بازتاب – ارزش سکه وطلا در بازار 21 اردیبهشت


ارزش سکه وطلا در بازار 21 اردیبهشت

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ می ۲۰۲۲ – با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسید.

هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۱۰۰ تومان افزایش، ۱،۳۲۰،۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر مثقال طلا ۱۸ عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۶۰۰۰ تومان افزایش، ۵،۷۱۶،۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل، با ۱۰ کاهش، ۱،۸۳۳ نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۲۴ عیار در بازار ۵۶۴ روز پیش نسبت به ۶۴۰ روز پیش، با ۳۳۱۹۰۰ تومان افزایش، ۱،۷۵۴،۳۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

سکه امامی، امروز به ۱۳،۴۹۵،۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۷،۴۱۲،۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۶۰۰۰ تومان افزایش، ۴،۴۰۸،۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر سکه گرمی، امروز به ۲،۶۵۵،۰۰۰ تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

دانشجو