بازتاب – اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان دانشگاه تبریز


به گزارش خبر همشهری آنلاین، تجمع دانشجویان دانشگاه تبریز به بهانه درگذشت مهسا امینی از ساعت 12 ظهر امروز در مقابل دانشگاه آغاز شد.

در ابتدای این جلسه میکروفون و تجهیزات صوتی توسط دانشجویان بسیجی در اختیار معترضان قرار گرفت تا بتوانند آزادانه و مسالمت آمیز بر روی تریبون صحبت کنند.

در این جلسه دو معاون آموزشی دانشگاه تبریز نیز در جلسه دانشجویی حضور یافتند و آماده پاسخگویی به اعتراض دانشجویان شدند.

رئیس دانشگاه تبریز نیز در جمع دانشجویان حاضر شد و با آنها صحبت کرد و حدود ساعت 16 تعداد دانشجویان معترض به حدود یک سوم کاهش یافت. دانشجویان از درب دانشگاه به سمت خیابان حرکت کردند. پلیس از دانشجویان خواست به تجمع خود در داخل دانشگاه ادامه دهند.

نصرالله زاده رئیس دانشگاه در سخنرانی خود در جمع دانشجویان گفت: “من مسئول تامین امنیت شما در محیط دانشگاه هستم، اما در خارج از محیط دانشگاه هیچ کمکی به شما نمی کنم. بسیاری از دانشجویان پس از سخنرانی رئیس، جمعیت را ترک کردند. تحریک آمیز. رفتار برخی از رهبران، هشدار مأموران انتظامی را به همراه داشت.

فرمانده میدان نیروی انتظامی در سخنانی با لحنی محترمانه و متناسب با فضای دانشجویی، از جمعیت خواست متفرق شده و دانشجویان را از صفوف شورشیان جدا کنند. تعداد قابل توجهی از دانشجویان نیز شورشیان را ترک کردند و به اعتراضات پایان دادند.

تجمع اعتراضی مسالمت آمیز دانشجویان دانشگاه تبریز با حضور و سخنرانی مسئولان ستادی این دانشگاه و نیروی انتظامی متفرق شد.

بعدازظهر روز شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز در مقابل سفره خانه این دانشگاه تجمع کردند و با اقدام بسیج دانشجویی در زمینه تهیه تجهیزات صوتی و میکروفون، بستری برای آزادی بیانات آنان شد.