به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در حال حاضر 57 استان قرمز، 86 استان نارنجی، 199 استان زرد و 106 استان آبی هستند.

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد استان های دارای وضعیت قرمز از 15 استان به 57 استان و تعداد استان های دارای وضعیت نارنجی از 35 استان به 86 استان افزایش یافته است.