بازتاب – اقساط وام نوسازی بافت پیری 20 ساله است


محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به امکانات مالی برای نوسازی بافت های فرسوده گفت: برای اسکان موقت ساکنان وام مسکن به متقاضیان اعطا می شود. علاوه بر این، تسهیلات برای بازسازی بافت های فرسوده از دو منبع مختلف پرداخت می شود. تسهیلات ویژه بافت های فرسوده با سود صفر 150 میلیون تومان. مبلغ این گونه وام ها در تهران 450 میلیون تومان، در کلان شهرهایی مانند شیراز 400 میلیون تومان و در شهرهای دیگر 350 میلیون تومان است و تاکنون بیش از 23 هزار واحد برای خرید تسهیلات به بانک های مسکونی پیشنهاد شده است.

همچنین متقاضیان می توانند از فرصت های خودمالکی نهضت ملی مسکن که در تهران 450 میلیون تومان، کلانشهرها 400 میلیون تومان، مراکز استان ها 350 میلیون تومان و سایر شهرها 300 میلیون تومان است، استفاده کنند و مردم می توانند انجام دهند. بنابراین با شرایط آنها.” بین دو نوع تسهیلات مشخص شده را انتخاب کنید. در حالی که مدت اقساط وام تمدید مسکن پیش از این 12 سال بود، با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی، اقساط هر دو وام 20 ساله خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه سالانه 150 هزار مسکن نوسازی می شود، گفت: سهم استان فارس از این میزان تقریباً 11 هزار خانه است و طبق آمار ارائه شده 2400 مسکن توسط بانک عامل تملک شده است.

وی با اشاره به اینکه با تعداد زیادی واحد ناپایدار مواجه هستیم که جان هموطنان را در استان فارس و سراسر کشور به خطر می اندازد، گفت: رویکرد دولت سیزدهم تسریع در نوسازی با همکاری شهرداری ها است. مردم و تسریع در کمک انبوه سازان و سازندگان برای این منظور برنامه جامعی وجود دارد که تعدادی از آن در حال اجراست بسته تشویقی در حال تدوین است.

به گزارش مهر، دبیر مرکز ملی تحول پایدار شهری افزود: شهرداری ها از مالکان و سازندگان حمایت کنند و در زمان صدور مجوز حداکثر کاهش را در نظر بگیرند. بر اساس قانون، شهرداری ها موظفند 50 درصد تخفیف تا سقف 100 درصد در درخواست دستمال مرطوب قدیمی اعمال کنند و دولت خسارت وارده را جبران کند. کوتاه شدن مدت صدور پروانه یکی دیگر از موارد مهمی است که شهرداری ها باید به آن توجه کنند و مدت صدور مجوز را به یک ماه کاهش دهند.