بازتاب – انتخابات فدراسیون فوتبال لغو شد


طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ با عنایت به اتفاقات اخیر در روند برگزاری انتخابات فدراسیون و عدم رعایت قوانین و مقررات انتخابات فدراسیون از سوی هیئت پیش گزینش، به شرح زیر است:

1- تخلف از مفاد بند 1 ماده 1 اساسنامه فدراسیون، عدم رعایت قوانین و مقررات کشور.

2- نقض بند 5 ماده 2 قانون اساسی فدراسیون و عدم رعایت قوانین اخلاقی فیفا.

3- عدم رعایت اصل 7 اساسنامه فدراسیون در خصوص رفتار اعضا و مسئولان

4- برخی از اعضای هیأت انتخابات به استناد بند ب بند 3 بند ج بند 2 آیین نامه انتخابات فدراسیون مبنی بر تعارض منافع و عدم رعایت بی طرفی در انتخابات به فعالیت های غیرقانونی می پردازند.

5- هیأت انتخابات به اسناد و مدارک ارسالی مرجع قضایی بی توجهی می کند.

6- تخلف از بند «ف» ماده 4 ماده 67 و عدم رعایت ماده 27 آیین نامه انتخابات فدراسیون.

با توجه به اینکه کلیه مکاتبات مربوط به انتخابات مطابق ماده 27 آیین نامه انتخابات با امضای دبیرکل رسمیت می یابد و مسئولیت قانونی بر عهده دبیرکل است، انتخاب بر اساس قوانین و مقررات AFC و فیفا انجام می شود. مقررات قانونی مربوطه بدینوسیله به منظور حفظ شئونات اخلاقی و رفتار حرفه ای و رعایت حقوق کلاهبرداران فوتبال و در نهایت حفظ منافع فوتبال کشور و منافع عمومی، لغو مجمع عمومی انتخابات 17 شهریور 1401 را اعلام می نماییم. .

بدیهی است پس از رسیدگی به موارد فوق و اصلاح معاملات مربوطه در موعد مقرر، با رعایت اصول، مقررات و شرایط مندرج در اساسنامه، هیأت عمومی انتخابات فدراسیون بلافاصله تشکیل خواهد شد.