بازتاب – بن بست در مذاکرات برای احیای برجام


این مقام سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت: مذاکرات برای احیای توافق هسته ای به بن بست رسیده است.

به گزارش تسنیم، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: مذاکرات برای احیای توافق هسته ای به بن بست رسیده است.