بازتاب – تجمعات اعتراضی در بخش‌هایی از پایتخت


تجمعات اعتراضی عصر امروز در مرکز تهران در میدان فرمانداری عصر، خیابان کریمخان، طالقانی و برخی از خیابان های فرعی منتهی به خیابان ولی عصر برگزار شد. حاضران در این جلسات با دخالت پلیس متفرق شدند.

برخی از معترضان در این مناطق هنگام سردادن شعار، آتش زدن سطل های زباله و آسیب رساندن به برخی تابلوهای شهری، سقوط کردند. پلیس با پرتاب گاز اشک آور به سمت آنها وارد عمل شد.

این تجمعات و درگیری ها باعث ایجاد ترافیک سنگین در این مناطق شد، اما به مرور زمان از تعداد افراد کاسته شد.

مقامات از مردم خواستند که به دلیل مشکوک بودن تماس ها و حضور عناصر گروه معاند در این جلسات شرکت نکنند.