بازتاب – تسلا و اخراج دسته جمعی / اخراج 10000 کارمند


تسلا و اخراج دسته جمعی / اخراج 10000 کارمند

با این حال، اگرچه مالک این شرکت، ایلان ماسک، یکی از ثروتمندترین افراد است، اما او قصد دارد در آینده نزدیک تعداد زیادی از کارکنان تسلا را اخراج کند و این موضوع را به تازگی اعلام کرده است.

رفلکس- ایلان ماسک در ایمیلی به کارمندان تسلا به نقل از رویترز، از کاهش 10 درصدی کارکنان تسلا در آینده خبر داد. در این نامه خواستار «تقریباً 10 درصد کاهش نیروی کار» و «اخراج در سراسر جهان» شد.

با این حساب 10000 کارمند تسلا در این برنامه اخراج خواهند شد. ایلان ماسک در این نامه نوشت:

احساس بسیار بدی نسبت به اقتصاد دارم.

به نظر می رسد دلیل این کاهش ها همین باشد، اگرچه در مجموع تسلا از اکثر خودروسازان پیشرو بسیار بهتر عمل کرده است. رویترز می گوید که تسلا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.