بازتاب – تعیین 8 سفیر جمهوری اسلامی ایران


تعیین 8 سفیر جمهوری اسلامی ایران

سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ۶ کشور و ۲ نماینده ایران در سازمان ملل متحد تعیین شدند.

بر اساس این گزارش، محمود ادیب سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، ایرج الهی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، مجتبی امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، سید مجید کایفل باشی جمهوری اسلامی ایران ایران به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک حسین غریبی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک سید خلیل ساداتی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و علی بحرین ژنو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان های بین المللی منصوب شدند.

شهرآرانیوز