بازتاب – خرمای تریاک در نایین


سرهنگ هادی کیان مهر فرمانده انتظامی نایین توضیح داد: ماموران پاسگاه شهید شرفت پاسگاه انتظامی شهرستان نایین در اجرای طرح ذوالفقار مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در بازرسی از خودروهای عبوری در مسیر تردد خودروهای سنگین به یک دستگاه کامیون مشکوک و کشف کردند. .

ماموران با هماهنگی مقامات قضایی در بازرسی از خودروی مورد نظر 100 کیلوگرم تریاک جاسازی شده در محموله خرما کشف کردند.

فرمانده انتظامی نایین گفت: در رابطه با این موضوع راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.