بازتاب – خرید از میادین میوه و تره‌بار مجازی می‌شود


رساندن کالا درب منزل یکی از کار‌هایی است که قرار هست اجرایی شود تا دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی شهروندان نباشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری تهران گفت: رساندن کالا درب منزل یکی از کار‌هایی است که قرار هست اجرایی شود تا دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی شهروندان نباشد.

دانشجو