بازتاب – داروی دیابت نوع 2 خطر سنگ کلیه را کاهش می دهد


داروی دیابت نوع 2 خطر ابتلا به سنگ کلیه را کاهش می دهد

بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که آمپاگلیفلوزین مصرف کردند، 40 درصد کمتر از افرادی که به مدت 1.5 سال دارونما مصرف کردند، در معرض ابتلا به سنگ کلیه بودند.

این یافته ها از تجزیه و تحلیل داده های کارآزمایی بالینی امپاگلیفلوزین برای کنترل قند خون در 15081 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به دست آمد.

رئیس تیم تحقیقاتی دانشکده پزشکی ییل کانکتیکات، دکتر. پریادرشینی بالاسوبرامانیان گفت: برای تایید این مشاهدات اولیه در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و بدون دیابت، به آزمایشات بالینی نیاز است. اگر این ارتباط ثابت شود، آمپاگلیفلوزین می تواند برای کاهش خطر ابتلا به سنگ کلیه، حداقل در افراد مبتلا به دیابت نوع 2، استفاده شود.

از آنجایی که مهارکننده‌های SGLT-2 مانند آمپاگلیفلوزین با کاهش بازجذب گلوکز کلیوی، که منجر به دیورز اسمزی و افزایش جریان ادرار می‌شود، دفع گلوکز ادراری را افزایش می‌دهند، محققان این فرضیه را مطرح کردند که این درمان‌ها می‌توانند غلظت‌های سنگ‌زایی را کاهش دهند. خطر ابتلا به سنگ های دستگاه ادراری فوقانی.”

باشگاه خبرنگاران جوان