بازتاب – دلیل کمبود روغن خرید مازاد مردم است


دلیل کمبود روغن خرید مازاد مردم است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: روغن، مرغ و تخم مرغ به اندازه کافی در حال تولید است. همه حوزه لبنیاتی فعال هستند.

وی افزود: دامدار کارت همه کشاورزها و عشایرها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید نهاده‌های دامی با تسهیلات ارزان قیمت مورد توافق قرار گرفته است.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خرید محصولات مازاد را دارد. تامین نهاده‌های دامی بصورت کامل توسط جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی در انتها بیان کرد: به هیچ عنوان در تامین روغن مشکل نداریم و خالی بودن قفسه برخی فروشگاه‌ها به دلیل خرید مازاد هموطنان است.

گسترش نیوز/