بازتاب – ریزگردها 225 نفر را در ایلام به بیمارستان کشاند


در طول ۴۸ ساعت گذشته در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه با ورود گرد و غبار به استان، اورژانس ۱۱۵ ایلام در آماده باش کامل در آمد و ۱۰ بیمار قلبی و تنفسی را به مراکز درمانی سطح استان منتقل کرد.