بازتاب – زمان سپرده گذاری سود سهام در سال 1401


سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 6 ماه پیش سود سهام سال مالی 1398 را در روزهای پایانی سال 1400 به حساب یارانه بگیران واریز کرد. در سال کبیسه باید سود آخرین سال مالی به حساب سهامداران واریز شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار هنوز زمان دقیق واریز سود سهام عدالت در سال 1401 را به صورت رسمی اعلام نکرده است، اما مسئولان این سازمان می گویند زمانی سود سهام عدالت توسط شرکت ها واریز می شود که سود مصوب قانون گذار به حساب شرکت واریز شود. سپرده مرکزی

پس از آن شورای عالی بورس جلسه ای تشکیل می دهد و تصویب سپرده را می دهد. در گام بعدی شرکت نگهبانی مرکزی بر اساس این تصمیم، سود سهام سال مالی 1400 را به حساب سهامداران واریز می کند.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست چه تعداد از شرکت های موجود در سبد سهام مجمع، سودآوری، تصویب و سود مصوب را به حساب متولی مرکزی واریز کرده اند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اعلام عدم اطلاع از این موضوع، به نظر می رسد سود سهام عدالت سال 1401 به طور کلی در روزهای پایانی اسفند ماه واریز شود.

بررسی ها و اظهارات مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد که سود سهام عدالت در سال جاری تقریباً دو برابر سال گذشته است. بنابراین سهامداران 532 هزار تومانی تقریباً یک میلیون و 100 هزار تومان و سهامداران یک میلیون تومانی بیش از 2 میلیون تومان خواهند داشت.