بازتاب – شاخص کل بورس 2518 واحد افزایش یافت


شاخص کل بورس 2518 واحد افزایش یافت

شاخص کل در معاملات تاکنون 2518 واحد رشد داشته است.

در حالی که شاخص کل با رشد 2518 واحدی به رقم یک میلیون و 315 هزار واحد رسید، نمادهای شپادیس، نوری، شستا، فارس، شفن و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.

مهر