بازتاب – علی کریمی به کانادا مهاجرت کرد


علی کریمی به کانادا مهاجرت کرد یک منبع آگاه گفت که پس از اقامت علی کریمی در امارات، ابتدا مدت کوتاهی در الملن اقامت کرد و سپس به کانادا رفت. این منبع آگاه افزود: پس از اقدامات خطرناک و ناامن الکریمی، امارات از وی خواست که این کشور را ترک کند، اما کانادا که دشمنی دیرینه با ایران دارد، مانند خاوری (که 3 هزار میلیارد دلار اختلاس کرد) او را پذیرفت. قبل از اینکه برخی از فسادهای اقتصادی بدنام نیز توسط مقامات کانادایی محافظت شوند.