بازتاب – فروش مواد مخدر در اینترنت ممنوع است


فروش آنلاین دارو ممنوع است.

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: این نکته مهم را به همشهریان خود تاکید می کنیم که فروش دارو از طریق اینترنت ممنوع است. از آنجایی که نمی توانیم اصالت دارویی را که از طریق اینترنت به دست مصرف کنندگان و مردم کشورمان می رسد تایید کنیم، در حال حاضر فروش دارو از طریق اینترنت را ممنوع کرده ایم مگر اینکه زیرساخت ها فراهم شود.

مدیر کل اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت گفت: خط 6 سامانه 190 با توجه به وظایف محوله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طرح جوانان جمعیت اختصاص یافت. . در قانون جوانان جمعیت.

علیرضا رحیم نیا با اشاره به افتتاح خط پاسخگویی جوانی جمعیت در سامانه 190، گفت: در سامانه 190 6 خط وجود داشت که سه خط دیگر به این سامانه اضافه کردیم و اکنون 9 خط است.

با توجه به وظایف محوله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سوالات، پیشنهادات و شکایات مردمی را در ردیف ششم طرح جوانان جمعیت رزرو کرده ایم.

رحیم نیا تاکید کرد: افرادی که در مراحل طرح رشد جمعیت خود سوالی در خصوص ناباروری دارند، شاهد هزینه بالای آزمایشگاهی و دارویی، رفتار نادرست یا نادرست و یا عدم اعتقاد هستند می توانند در خط 6 سامانه 190 با ما در میان بگذارند. پرسنل در طرح رشد جمعیت.

در این بیانیه آمده است: «اگر مردم به مراکز بهداشتی درمانی منطقه خود مراجعه کنند و شاهد ترویج سیاست های کاهش و کنترل جمعیت باشند، می توانند از طریق این سامانه به ما اطلاع دهند، اما در بازدید از بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی مشاهده کردیم که سیاست های ابلاغی اعلام شده است. توسط وزارت بهداشت در خصوص حمایت از خانواده و افزایش جمعیت اجرا شد.

رحیم نیا یادآور شد: به گفته نمایندگان، وزارت بهداشت فعال ترین وزارتخانه در حوزه جوانان جمعیتی است و از نظر وظایف قانونی در قبال جوانان جمعیتی بسیار جلوتر از سایر وزارتخانه ها است.

فروش آنلاین دارو ممنوع است.

به گزارش وبدا، با بیان اینکه وزارت بهداشت به گزارش افراد اهمیت می دهد، گفت: بر این نکته مهم تاکید می کنیم که فروش دارو از طریق اینترنت برای شهروندان ما ممنوع است و ما فروش را ممنوع کرده ایم.

اقتصاد آنلاین