بازتاب – مرگ تلخ نوزاد 4 روزه در حمام


مرگ تلخ نوزاد 4 روزه در حمام

نوزاد 4 روزه که هنگام شست‌وشو در حمام به علت رفتن آب و کف به داخل بینی و دهانش در بیمارستان بستری شده بود پس از 20 روز جان باخت.

7 خرداد امسال خبر مرگ کودکی 24 روزه در یکی از بیمارستان‌های جنوب غربی تهران به بازپرس میثم حسین‌پور اعلام شد. با گزارش این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل شدند.

با ورود به بیمارستان در تحقیقات اولیه مشخص شد که نوزاد پسر 20 روز قبل به بیمارستان منتقل شده و تلاش کادر درمان برای نجات او ادامه داشته، اما در نهایت نوزاد جان خود را از دست می دهد.

مادر نوزاد در تحقیقات اولیه گفت: بعد از به دنیا آوردن پسر دومم مادرم برای کمک به خانه‌مان آمده بود.

روز حادثه پسر 6 ساله‌ام را به حمام بردم و بعد از شستن او از مادرم خواستم تا نوزادم را هم به حمام بیاورد سرگرم شستن او بودم که ناگهان کف شامپو داخل بینی بچه رفت و رنگش سیاه شد.
شروع به داد و فریاد کردم و نوزاد را به بیمارستان انتقال دادیم، اما چند روز بعد پسرم جان باخت.

به گزارش ایران، در ادامه تحقیقات همسر و مادر وی نیز اظهارات او را تأیید کردند. به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران، تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.