بازتاب – ممنوعیت هرگونه فعالیت بانکی و پرداخت بدون مجوز بانک مرکزی


ممنوعیت هرگونه فعالیت بانکی و پرداخت بدون موافقت بانک مرکزی

مجمع اعطای پروانه بهره برداری و ارائه خدمات به افرادی که بدون مجوز بانک مرکزی به انجام هرگونه معامله مالی می پردازند ممنوع شد.

نمایندگان حاضر در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه 17 شهریورماه) مجلس با یک رای موافق، 215 نماینده در مجموع مخالف و 4 رای ممتنع در جریان بررسی دومین گزارش کمیسیون اقتصادی از طرح بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران با ماده 38 این طرح پذیرفت.

بر اساس ماده 38 این طرح، اعطای پروانه بهره برداری و ارائه خدمات به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی به فعالیت های موضوع بند (الف) ماده (37) اشتغال دارند، ممنوع است. همچنین استفاده آگاهانه از خدمات اشخاصی که در بند الف ماده (37) بدون اجازه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی انجام می دهند ممنوع است. شخص حقیقی یا نماینده قانونی مرتکب جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان