بازتاب – هوای تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت


هوای تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 213 در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد و افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند چراکه در این شرایط احتمال بروز عوارض جدی بر سلامت افراد جامعه افزایش می‌یابد.

از عصر روز گذشته کیفیت هوای تهران کاهش یافت و به تدریج بر شدت آلودگی افزوده شد. اکنون شاخص کیفیت هوا با عبور از عدد 200 وارد وضعیت بسیار ناسالم شده و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون باعث بروز این وضعیت شده است اما با توجه به پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا مبنی بر اینکه کیفیت هوا روز آینده در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد داشت، هوای ناسالم در تهران پایدار نخواهد بود و به تدریج از شدت آن کاسته خواهد شد.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر 10 ایستگاه سنجش کیفیت هوا در وضعیت بسیار ناسالم، 6 ایستگاه در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها و دو ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.