بازتاب – پایان مهلت ثبت نام در انتخابات فدراسیون فوتبال


محمد آهوندی

محمد آخوندی 10 دقیقه مانده به پایان مهلت ثبت نام وارد ساختمان فدراسیون شد و هیچ برگه تاییدیه ای وجود نداشت اما با همکاری حسن کامرانی فر ثبت نام کرد. می گویند نواب رئیس او مهدی محمد نبی و میرشاد مجدی هستند! دو نماینده از دو جناح مخالف…

علیرضا اسدی

معاون اول رئیس جمهور: سادیک رئیسیکیا

معاون دوم رئیس جمهور: امیررضا واعظ آشتیانی

مهدی تاج

معاون اول رئیس جمهور: مهدی محمد نبی

معاون دوم رئیس جمهور: منصور قنبرزاده

میرشاد مجدی

معاون اول رئیس جمهور: عباس صوفی

معاون دوم رئیس جمهور: سادیک درودگر

عزیزالله محمدی

معاون اول رئیس جمهور: علی فتح الله زاده

معاون دوم رئیس جمهور: محمدرضا کافی

امیر واعظ آشتیانی

معاون اول رئیس جمهور: علیرضا اسدی

معاون دوم رئیس جمهور: سادیک رئیسیکیا

خبر آنلاین/