بازتاب – پیش بینی آلزایمر با آزمایش خون


در حالی که مکانیسم دقیق آن کاملاً مشخص نیست، به نظر می رسد که آلزایمر از تجمع پروتئین هایی در مغز ناشی می شود که تصور می شود منجر به مرگ نورون ها می شود، برخی از این پروتئین ها در خون بیماران قابل ردیابی هستند و می توان از آزمایشات بر اساس غلظت آنها برای تشخیص بیماری استفاده کرد.

دانشمندان در سوئد و انگلیس اکنون معتقدند که می توان از آزمایش خون برای پیش بینی ابتلا به آلزایمر سال ها قبل از شروع علائم استفاده کرد، آنها چگونگی خطر فردی را بر اساس سطح دو پروتئین کلیدی در نمونه های خون گرفته شده از بیش از 550 بیمار با اختلالات شناختی جزئی توضیح دادند.

مدل مبتنی بر این دو پروتئین، 88 درصد موفقیت در پیش بینی شروع آلزایمر را در همان بیماران، طی چهار سال داشته است.

طبق گفته محققان در حالی که تحقیقات بیشتری لازم است، روش پیش بینی آنها می تواند تأثیر قابل توجهی در موارد آلزایمر داشته باشد، با توجه به اینکه “نشانگرهای زیستی پلاسما” به دست آمده از آزمایش خون “به دلیل دسترسی زیاد و هزینه پایین”، امیدوار کننده هستند.

ریچارد اوکلی، مدیر تحقیقات انجمن آلزایمر، اظهار داشت که اصلی ترین نکته در مبارزه با این بیماری تشخیص موارد به موقع برای مداخله در درمان های تجربی است.

“اگر این نشانگرهای زیستی خون بتوانند آلزایمر را در گروه های بزرگتر و متنوع تر پیش بینی کنند، می توان انقلابی در نحوه آزمایش داروهای جدید زوال عقل مشاهده کرد.”

“برای اولین بار، ما یک آزمایش خون داریم که می تواند خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را در افرادی که علائم شناختی خفیف دارند، به خوبی پیش بینی کند.”

“ما به تأیید بیشتر (نتایج) نیاز داریم، اما در زمینه سایر یافته های اخیر، این می تواند یک مرحله تحول پذیر برای تشخیص زودرس و همچنین آزمایش روش های درمانی جدید در مراحل اولیه بیماری باشد.”

55 آنلاین/