بازتاب – کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد


احضار کاردار سفارت فرانسه به وزارت امور خارجه ایران

در واکنش به اظهارات مداخله جویانه وزارت خارجه فرانسه، شرکت سه مشاور دولت فرانسه در اعتراضات پاریس و اقدام مضحک کاردار مجله شارلی ابدو در سفارت فرانسه در غیاب سفیر فرانسه. این کشور توسط رئیس اداره دوم اروپای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.

در این دیدار تاکید شد جمهوری اسلامی ایران دخالت وزارت امور خارجه فرانسه و برخی مقامات فرانسوی در امور داخلی ایران را با تعابیر نادرست رد و به شدت محکوم کرد.

به کاردار گفته شد که بیانیه وزارت خارجه فرانسه به منظور از بین بردن شورشیان است که هدف دیگری جز تخریب اموال عمومی و جان و مال مردم ندارند.

رئیس لشگر دوم اروپای غربی از تماشای یک بازی دوگانه توسط مقامات فرانسوی انتقاد می کند زیرا از یک سو میزبان گروه هایی هستند که مستقیما در سال های ناآرامی در ایران دخیل بودند و از سوی دیگر نیروهای پلیس ایران برای مقابله با این شورشیان

این مقام کشورمان خاطرنشان کرد: شاید مقامات فرانسوی فراموش کرده اند که چگونه نیروی پلیس این کشور با جلیقه زردهایی که نظم و امنیت را در این کشور بر هم زدند، سخت گیری کرد.

رئیس اداره اروپای غربی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به بخشی از اظهارات طرف فرانسوی مبنی بر اینکه این کشور، اتحادیه اروپا و سایر شرکا در واکنش به آخرین تحولات همه گزینه های ممکن را بررسی خواهند کرد، گفت: استقرار جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی مداخله در امور داخلی کشور را برنمی تابد و خاطرنشان کرد که با رصد دقیق مواضع و تحرکات بیگانگان، اقدامات به موقع و مقتضی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

آیرین