بازتاب – کاهش قیمت لوبیا در بازار


به گزارش ایرنا، دبیرکل انجمن بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت مواد غذایی به حبوبات رسیده است، گفت: اکنون قیمت دو محصول بلال و عدس در عمده فروشی بین 20 تا 25 درصد (10 هزار تومان) کاهش یافته است.

«قاسملی حسنی» روز جمعه درباره کاهش قیمت حبوبات در بازار توضیح داد: پیش از این قیمت لپه کیلویی 40 هزار تومان و عدس 46 هزار تومان بود اما امروز 10 هزار تومان کاهش یافته است که در این محصولات قیمت هزار تومان لپه کیلویی 30 هزار و عدس 36 هزار تومان رسید که 20 تا 25 درصد کاهش قیمت دارد.

این کاهش قیمت به دلیل کاهش قیمت جهانی حبوبات، واردات زیاد، وفور کالا در انبارها، نزدیک شدن به برداشت تازه و کاهش مصرف حبوبات است که واردکنندگان به دلیل فصل گرما مجبور به انجام آن هستند. آنها برای رقابت با یکدیگر قیمت این محصولات را پایین آورده اند.

دبیرکل انجمن بنکداران مواد غذایی گفت: البته کاهش قیمت دو محصول لپه و عدس می تواند در کاهش قیمت سایر حبوبات نیز تاثیرگذار باشد که به اقشار آسیب پذیر کمک می کند.

حسنی با بیان اینکه برداشت لوبیا تولید داخل به ویژه نخود، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا چشم بلبلی از شهریور ماه آغاز شده است، گفت: اکنون قیمت نخود بو داده ترکیه و آرژانتین 38 هزار تومان، نخود بو داده ایرانی 40 هزار تومان، لوبیا قرمز است. 38 هزار تومان و لوبیا چیتی 49 هزار تومان اندکی کمتر از سه هفته.

شواهد حاکی از آن است که تولید حبوباتی مانند برنج در سال جاری با رشد تولید همراه خواهد بود که می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت داشته باشد.

دبیرکل انجمن بنکداران مواد غذایی افزود: واردکننده عدس از ایران، کانادا و روسیه، نخود از ترکیه، آرژانتین و اتیوپی و لوبیا از قرقیزستان و چین است.