بازتاب – کشف کوسه ماقبل تاریخ توسط یک پسر 8 ساله


پسری از کارولینای جنوبی یک دندان کوسه میلیون ساله را در نزدیکی خود کشف کرد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده مبنی بر اینکه این پسر آمریکایی فسیل دندان کوسه باستانی را در اعماق لایه های ماسه سخت پیدا کرده است، کمپ های اکتشاف فسیل پالمتتو (PEE) معتقد است که کشف رایلی زندگی او را تغییر خواهد داد.

اعضای گروه کشف فسیل پالمتتو معتقدند که کشف رایلی به اندازه یافتن یک دندان فسیلی 15 سانتی متری متعلق به گونه مگالودون ارزشمند است. اطلاعات تاریخی حاکی از آن است که این نوع کوسه ماقبل تاریخ در حدود 22 تا 33 میلیون سال پیش در این سیاره زندگی می کرده و از خویشاوندان گونه مگالودون محسوب می شود.

برنا/