بازتاب – 5 ایرانی در استانبول دستگیر شدند!


5 ایرانی در استانبول دستگیر شدند!

رسانه های ترکیه گزارش دادند که پنج ایرانی و دو شهروند ترکیه ای به اتهام برنامه ریزی برای ترور گردشگران اسرائیلی دستگیر شدند.

به گزارش خبر روسیه امروز، سلول دستگیر شده در استانبول برای سرویس اطلاعاتی ایران کار می کرد.

به گزارش خبرگزاری IHA، نیروهای امنیتی با یورش به سه خانه و یک هتل در این شهر، مظنونان را دستگیر و مقداری سلاح ضبط کردند.

اسرائیل پیش از این به شهروندان خود هشدار داده بود که به استانبول رفته و برگردند.

به گزارش شبکه 13 اسرائیل، این شبکه مدعی شد که حسین طیب، رئیس سابق سپاه پاسداران ایران که امروز برکنار شد، تلاش کرده است شهروندان اسرائیلی را در ترکیه هدف قرار دهد و اخراج وی به دلیل شکست بوده است. عملیات شما..