با ایجاد اهداف بزرگ چه مشکلاتی ایجاد می شود؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک کویتوس


در جراحی پروتز سینه ، قاعده ای که باید در رابطه با حجم و وزن هر پروتز در نظر گرفته شود این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال اینکه اثرات طولانی مدت آن حفظ شود کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی جاذبه سینه های سنگین (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز بیشتر از اندازه معینی باشد ، می تواند در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ دهد. هر چه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال اینکه پروتز به پوست برسد بیشتر است ، به دلیل آزاد شدن سطح بیشتر برای قرار دادن پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرم که پروتز را می پوشاند.

دیدگاهتان را بنویسید