بحث دین – تاریخ ما


بحث دین هزاره

در طول قریب به هزار سال حکومت اشکانیان و ساسانیان، مرز این دو امپراتوری ایرانی با امپراتوری روم، بین النهرین بود. هر یک از این دو رقیب با نفوذ و نفوذ بیشتر بر مردم منطقه، قدرت تجاری و سیاسی بین النهرین را به دست گرفتند.

هر دو امپراتوری سعی کردند با استفاده از مذهب دین خود را گسترش دهند تا مردم محلی از رقبای خود متنفر شوند. کاهنان مسیحی به تدریج در سرزمین های تحت نفوذ ایرانیان نفوذ کردند، به طوری که گویا ارامنه به مسیحیت گرویدند و با کافر خواندن اجداد خود سعی در محو آنها از تاریخ خود داشتند و به تدریج از ایران به روم نقل مکان کردند. در مناطق دیگر دین زرتشتی و دیگر فرقه های این دین در بین النهرین رواج داشت، مانند صابئین که سپر دفاعی در برابر مسیحیت بودند و مورد تایید دولت ایران بودند. به عنوان مثال، استرابون می نویسد که گروهی از مغان زمانی که کاپادوکیه به دست ایرانیان افتاد به آنجا رفتند.

اهميت صدور دين به خارج تا حدي در اوستا بيان شده است: «… و ستايش خداي نيكو و پاكيزه را كه در خارج مي چرخد… سرانجام با ظهور اسلام، نزاع ميان آيين زرتشتي و مسیحیت به تضاد اسلام و مسیحیت تبدیل شد.