بهترین راه رفع های خالص برای خشکی توجه، گلوکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب مروارید

خشکی توجه برای اکثر اشخاص حقیقی خالص است. خشکی توجه احتمالاً ممکن است قابل انتساب به قرار ربودن در داخل اتاق هر دو دفتری باشد یا نباشد کدام ممکن است درجه رطوبت مناسبی ندارد. هوا به ساده خشک است. در کنار همراه خود {نشستن} در داخل منصفانه اتاق درخشان {زیر} نورهای فلورسنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مانیتور لپ تاپ کدام ممکن است به چشمان دارید باز می گردد. دارید {نسخه} ای برای توجه های کم آب دارید. خوابیدن در داخل اتاقی همراه خود چراغ هر دو {تلویزیون} درخشان نیز احتمالاً ممکن است به خشکی توجه پشتیبانی تنبل.

خشکی توجه را نیاز به شدید گرفت. نادیده ربودن این مسئله احتمالاً ممکن است نتیجه در مسائل شدید تری برای سلامت توجه {مرتبط} همراه خود بهبود استرس توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی گلوکوم شود. اگر در داخل منصفانه اتاق خشک می خوابید هر دو در داخل منصفانه فضای اجرایی خشک {کار} می کنید. از جمله منصفانه {مرطوب} کننده مه خنک به تنظیم شخصی اندیشه خوبی است. Walgreens حتی {نسخه}‌های مینی {قابل حمل} را می‌فروشد (بین 20 به همان اندازه 30 دلار آمریکا فروخته می‌شود) کدام ممکن است می‌توانید منصفانه بطری آب را درون آن قرار است بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عرض چند مورد آخر ثانیه منصفانه مه سرماخوردگی مثبت داشته باشید.

اشک مایع نیاز به چند بار در داخل روز استفاده بیشتر از شود. وقتی یک چیز ندارید، موقعیت قرار دادن منصفانه {دستمال} خوب و دنج هر دو حوله کاغذی {مرطوب} شده همراه خود آب خنک روی چشمانتان حتی احتمالاً ممکن است درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت باشد یا نباشد. ممکن است می گویند چای کیسه ای روی توجه به عنوان یک نتیجه آنتی اکسیدان های قابل دریافت در داخل چای سیاه چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروک را به مقیاس عقب می دهد. چای کیسه ای نیز احتمالاً ممکن است {مرطوب} کننده باشد یا نباشد. به حداقل رساندن های خیار می توانند روی پلک {مرطوب} کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامبخش باشند.

تقویت می کند های خالص ممکن است وجود داشته باشد که خواهید داشت برای تقویت سلامت توجه خوردن کنید. لوتئین به نگه داشتن ثبات سلامت توجه پشتیبانی می تنبل. بتاکاروتن، کدام ممکن است سرشار به همین دلیل ویتامین A است، به تقویت سلامت توجه نیز پشتیبانی می تنبل. این به ضرب المثل قبلی {مادران} برمی گردد کدام ممکن است جوانان تمیز کردن با مصرف کردن هویج برای افتخار داشتن توجه های مفید الهام بخش می کردند. زغال اخته آلمان تجزیه و تحلیل شده است به پشتیبانی عصب تخیل و پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت میدان دید در داخل عصر پشتیبانی می تنبل.

مادرم در داخل توجه راستش آب مروارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه چپش گلوکوم بود. استرس درون توجه در داخل هر کدام توجه از نزدیک بهبود کشف شد. در داخل توجه تحت تأثیر گلوکوم، ارائه دهنده خدمات بهداشتی برای به مقیاس عقب استرس به او می رود قطره چشمی تجویز کرد. دکتر هیچ کاری برای توجه راست مشارکت در نداد. مجبور شدیم به همین دلیل حرکت آب مروارید توقف کنیم.

من می روم به روایت قبلی‌تری برخوردم کدام ممکن است ادگار کیس برای یک خانم مسن همراه خود مسائل چشمی ناتوان‌کننده خیلی شبیه یادگیری می‌کرد. او می رود به او می رود ذکر شد کدام ممکن است عصر ها منصفانه سیب زمینی نپخته (با بیرون منافذ و پوست) تراشیده شده را روی {هر} توجه بگذارد. در داخل عرض منصفانه 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم، مسائل او می رود برطرف شد.

2 هفته در گذشته به همین دلیل خواب سیب زمینی های تراشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنده شده آیداهو را روی چشمانش گذاشتم. در گذشته به همین دلیل آن قرار است استرس درون توجه او می رود در داخل توجه راست 19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل توجه چپ 21 بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل 2 هفته استرس درون توجه او می رود را آزمایش کردیم. در داخل کمال شگفتی، توجه راست به 17 را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه چپ به 18 به مقیاس عقب کشف شد.

سعی کردم منصفانه شبه سیب زمینی را روی چشمم بگذارم. من می روم مسئله چشمی شدید لازم ندارم به ساده می خواستم ببینم چه حسی دارد. واقعاً احساس شدید سرماخوردگی، آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر نشاط می کرد.

سیب زمینی ممکن است همچنین خونریزی توجه را به مقیاس عقب می دهد. در داخل محل صبحانه عجیب و غریب من می روم، کندیس پیشخدمت من می روم همراه خود دوست خوب پسرش بحث و جدال کرد، او می رود مشتی به توجه او می رود زد. در اطراف چشمش لکه بنفش داشت. من می روم نزدیک به منصفانه سیب زمینی نپخته در داخل عصر به او می رود گفتم. وقتی چند مورد آخر روز بعد همه چیز دوباره او می رود را دیدم، کبودی او می رود فقط در موردً {به طور کامل} به همین دلیل بین گذشت بود. او می رود ذکر شد کدام ممکن است سیب زمینی باور نکردنی حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او می رود پشتیبانی کرد خیلی کمتر آلوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورم تنبل.

مادرم همراه خود مسئله آب مرواریدش باقی مانده است ممکن است بخواهید تقویت داشت. پس به همین دلیل تحقیقات بزرگ، قطره های هومیوپاتی را کشف کردم کدام ممکن است برای تقویت {علائم} آب مروارید توجه استفاده بیشتر از می شد. این روش هومیوپاتی مورد استفاده قرار گیرد در داخل توجه راست او می رود با بیرون تضاد همراه خود داروهای او می رود بی تهدید بود. این محصول نمایندگی سیمیلیسان بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن قرار است “Cataract Care” می گویند. او می رود سه 12 ماه است کدام ممکن است به همین دلیل این قطره ها استفاده می کند از. استرس درون توجه او می رود به 16 در داخل توجه راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 در داخل توجه چپ کاهش یافته است است. به همان اندازه همین جا او می رود توانسته بود روش جراحی آب مروارید شخصی را مدیریت تنبل.

منصفانه پروتکل برای قطره های خالص توجه کمک خواهد کرد که شما آب مروارید شامل N-Acetyl-L-Carnosine هر دو مشتقات NAC N-Acetyl-Carnitine، Beta-Alanine را انتخاب کنید و انتخاب کنید L-Histidine ممکن است وجود داشته باشد. {اینها} را می‌توان به صورت اینترنت بررسی اجمالی کرد به همان اندازه ببیند خواه یا نه اجرای ممکن است بی تهدید است هر دو خیر. ممکن است در مقابل موقعیت قرار دادن ویتامین های غذایی در داخل دهان، به همین دلیل تقویت می کند به تعیین کنید مایع استفاده بیشتر از می کنند کدام ممکن است به صورت قطره ای روی توجه تزریق می تواند. این مکمل های غذایی اثربخشی را در داخل به مقیاس عقب {علائم} گلوکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل آب مروارید بررسی اجمالی کرده اند.

در همه زمان ها کمتر از {هر} 6 ماه یکبار استرس توجه شخصی را چک کنید به همان اندازه اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است در هدف دقیق {حرکت} می کنید.