به کاهش پیشرفت خرید و فروش بین المللی به سه شانس


کاهش رشد تجارت جهانی به 3 درصد

گروه خرید و فروش بین المللی (WTO) در داخل بحبوحه کووید، پیشگویی کردن شخصی را برای پیشرفت خرید و فروش بین المللی در داخل 12 ماه 2022 به کاهش می دهد.

به گزارش ایسنا، گروه خرید و فروش بین المللی روز سه‌شنبه پیش‌سوراخ بینی شخصی به دلیل پیشرفت خرید و فروش بین المللی را به دلیل 4.7 شانس در داخل 12 ماه جاری به 4.3 شانس به کاهش داد کدام ممکن است علت آن قرار است تاثیرات مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه غذایی بالقوه قابل انتساب به هزینه‌های نخست بود. کنترل کنید

بر مقدمه گزارش دیده بان خرید و فروش بین المللی، این {درگیری} کدام ممکن است اکنون در داخل هفتمین هفته شخصی قرار دارد، سیستم مالی بین المللی را در داخل برهه حساسی خرس تاثیر قرار اطلاعات است در نتیجه همه شما گیری ویروس کرونا، به طور قابل توجهی محدودیت های چین همچنان بر الگو تقویت تاثیر می گذارد.

نگوزی اوکونجوویلا، سرپرست کامل گروه خرید و فروش بین المللی در داخل منصفانه کنوانسیون مطبوعاتی اظهار داشت: طنین مقرون به صرفه این {درگیری} فراتر به دلیل مرزهای اوکراین خواهد بود، احتمالا. اکنون مشهود است کدام ممکن است {آسیب} مضاعف {بیماری} همه شما گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه، زنجیره تامین را مختل کرده، فشارهای تورمی را بهبود اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتظارات} برای پیشرفت تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را به کاهش اطلاعات است.

به گزارش رویترز، آژانس {مستقر} در داخل ژنو پیش بینی دارد خرید و فروش بین المللی در داخل 12 ماه 2023 به میزان 3.4 شانس پیشرفت تنبل، با این وجود به این برآوردها آرامش خاطر ندارد. اوکونجوویلا خواهد شد دانستن درباره منصفانه فاجعه غذایی عظیم ناشی از اختلال عملکرد در داخل صادرات به دلیل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه، هر کدام تامین‌کننده مهم غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موارد، هشدار داد کدام ممکن است می‌تواند بر کشورهای فقیر به دلیل جمله حدود 35 واردکننده آفریقایی {تأثیر} بگذارد.

رابرت کوپمن، اقتصاددان ارشد گروه خرید و فروش بین المللی اظهار داشت: «توالی‌ای به دلیل {شرایط} فوق العاده دشوار است در داخل سیستم مالی بین المللی ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود خرید و فروش انعطاف‌پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدارها دانستن درباره بالا بین المللی‌سازی بی‌مقدمه است».