تصویری آینه ای – اسامی آثار مسابقه تصاویر حرکتی‌های ایرانی زوریخ ادعا شد


اسامی آثار جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ اعلام شد

۱۲ تصاویر حرکتی بلند سینمایی حاضر در داخل هشتمین فاصله مسابقه بین‌المللی تصاویر حرکتی‌های ایرانی در داخل زوریخ سوییس راه اندازی شد شدند.

در داخل این دوران به همین دلیل مسابقه، عالی تصاویر حرکتی به همین دلیل عالی سینماگر غیرایرانی اهل سوییس به در کنار ۱۱ تصاویر حرکتی به همین دلیل کارگردان‌های ایرانی در داخل حالی به {نمایش} درمی‌آید کدام ممکن است در میان این تصاویر حرکتی‌ها تا به امروز هیچ نمایشی در داخل ایران نداشته‌اند.

در داخل این دوران به همین دلیل مسابقه در داخل فاز آثار بلند سینمایی، تصاویر حرکتی‌های «ابر بارانش گرفته» ساخته مجید برزگر، «انتهای اوین» ساخته مهدی تراب‌بیگی، «بی‌هر قسمت» ساخته محسن قرایی، «تی‌تی» به کارگردانی آیدا پناهنده، «جهان، نیمکره شمالی» ساخته حسین تهرانی، «خورشیدی آن خواهد شد ماه» ساخته ستاره اسکندری، «{داستان} زودگذر» ساخته رومد وایدر فیلمساز سوییسی، «روز مات» ساخته محمود نوری، «مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشیان، «ذهن استخوان» ساخته حمیدرضا مبتلا، «جهان پایانی» به کارگردانی بردیا سوغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان میرحسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری حضور دارند.

طبق رهنمودهای قانونی مسابقه، تمامی تصاویر حرکتی‌های فیلمسازان ایرانی چه تصاویر حرکتی‌هایی تخصصی ایجاد می کند درون ایران نوسازی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آثاری کدام ممکن است بیرون به همین دلیل ایران تأمین شده‌اند به در کنار تصاویر حرکتی‌های فارسی‌زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند تصاویر حرکتی‌هایی کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد ایران فیلمسازان غیرایرانی نوسازی شده‌اند، فرصت حضور {در این} مسابقه را دارند.

هشتمین فاصله مسابقه بین‌المللی تصاویر حرکتی‌های ایرانی در داخل زوریخ سوییس روز ۲۶ می (۵ خرداد) تحریک کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اول ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد ۱۴۰۱) یکپارچه می‌یابد.

به گزارش مهر، اسامی داوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاویر حرکتی‌های فاز‌های خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند حاضر در وسط {هشتم} مسابقه تصاویر حرکتی‌های ایرانی زوریخ متعاقباً ادعا خواهد بود. {مدیریت} روابط پایه این مسابقه را نغمه داده ها آشتیانی برعهده دارد.