تصویری آینه ای – ایستگاه‌های رادیویی اسرائیل هک شد


رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند کدام ممکن است ایستگاه‌های رادیویی این رژیم هک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن خواهد شد شعارهای حامیان فلسطین آشکار شده است.

بر ایده این گزارش عصر قبلی گروهی به همین دلیل هکرهای سایبری سودآور شدند به ایستگاه‌های رادیویی رژیم صهیونیستی به همین دلیل جمله رادیو 103 تأثیر می گذارد کنند. طبق گزارش روزنامه اسرائیل هیوم، هکرها پیامی را همراه خود لهجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان عربی آشکار کردند مبنی بر اینکه «{آزادی} فلسطین در دسترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس پایتخت فلسطین» است.

رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند کدام ممکن است این هکرها تکیه کن به ایران هستند.

به گزارش روزنامه جروزالم پست، چاپ شده اقامت سایت وب رادیویی «Lev Hamedina» دچار اختلال عملکرد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار سایت ایستگاه رادیویی 100FM نیز همراه خود ابزار‌ای در داخل حمایت به همین دلیل فلسطین گزینه جایگزین برای شد.

هم زمان همراه خود نزدیک کردن {به روز} جهان قدس در داخل فینال جمعه ماه مبارک رمضان، اداره داخل سایبری رژیم‌صهیونیستی یکشنبه دانستن درباره حمله ها سایبری ممکن علیه مکان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های اسرائیل در داخل روز قدس هشدار داد.

چنین هشدارهایی همچنان بیانگر دلخوری کردن آشکارا مسئولان رژیم صهیونیستی دانستن درباره حمله ها سایبری ممکن است کدام ممکن است می‌تواند روز جمعه مشارکت در شود. به طور قابل توجهی اینکه انواع حمله ها سایبری علیه اسرائیل طی 2 12 ماه قبلی به تعیین کنید قابل توجهی بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل یک خطر {واقعی} برای ایمنی سایبری این رژیم دوباره کاری شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی صهیونیست‌ها نیز به آن خواهد شد اعتراف می‌کنند.

اخیرا روزنامه صهیونیستی جروز الم پست فاش کرد مقطع روزی 2020تا 2021 را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است حمله ها سایبری در سراسر جهان حدود 50 شانس بهبود یافته بود این میزان بهبود برای اسرائیل 92 شانس بود.

در داخل ابتدای 12 ماه جاری میلادی نیز عملیات‌های سایبری ویژه‌ای علیه رژیم صهیونیستی تحریک کردن شده کدام ممکن است بیانگر شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف این رژیم در داخل ایمن‌سازی این مکان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های آن خواهد شد در مخالفت با چنین حملاتی است.

به گزارش تسنیم، بر همین ایده صهیونیست‌ها نگرانند فینال جمعه ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود روز قدس ضربات سایبری عظیم‌ای به همین دلیل طرف‌های مختلف اکتسابی کنند. در واقع چون آن است آموزش داده شده است شد این دلخوری کردن اسرائیلی‌ها بی فایده نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات مشارکت در چنین حملاتی به طور قابل توجهی به همین دلیل جانب گروه‌های از دوام تعداد زیاد است.