تصویری آینه ای – بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل تمامی محورهای خروجی پایتخت


ترافیک سنگین در تمامی محورهای خروجی پایتخت

وسط {مدیریت} راهی که در آن های ملت به دلیل تحریک کردن بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی محورهای چالوس، هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین آزادراه های تهران-شمال، پردیس، تهران-کرج، تهران-قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران-ساوه در داخل پی تحریک کردن {تعطیلات} عید فطر خبر داد.

وسط {مدیریت} راهی که در آن‌های ملت فینال وضعیت امور راهی که در آن‌های ملت در داخل ساعت ۱۵:۰۰ در لحظه ۱۱ اردیبهشت ماه را معرفی شد.

فینال وضعیت امور محورهای شمالی
بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل محور چالوس {مسیر} (جنوب به شمال) حدفاصل شهرستانک به همان اندازه نساء را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده‌های گچسر، پل زنگوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه بیشه

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل آزادراه تهران – شمال محدوده شهرستانک

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل محور هراز {مسیر} (جنوب به شمال) محدوده‌های آبعلی، گالری امامزاده هاشم، زیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهاندشت

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل محور فیروزکوه {مسیر} (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل آزادراه تهران – پردیس محدوده تونل شماره عالی

تردد روان در داخل آزادراه قزوین – رشت (مسافرت)

ضمناً محورهای چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز دارای بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه گرفتگی در داخل ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور فیروزکوه دارای مه گرفتگی در داخل ارتفاعات، محور هراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه تهران – شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – رشت گمشده هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

فینال وضعیت امور ترافیکی سایر محورها
بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل آزادراه کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما به همان اندازه پلیس راهی که در آن مهرشهر

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل آزادراه تهران – ساوه حدفاصل بهمن آباد به همان اندازه نسیم کلان شهر

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل آزادراه تهران – قم محدوده حسن آباد

بازدید کنندگان با کیفیت صنعتی در داخل آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس

فینال وضعیت امور جوی
بارش باران در داخل در میان محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان ژاپنی، اردبیل، مازندران، تهران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان جنوبی

محور مسدود شریانی

ریگان – ایرانشهر

محورهای دارای انسداد فصلی

سی زحمت کش – پادنا

وازک – بلده

هشتگرد – طالقان

لاسم – ارجمند

محورهای مسدود غیر شریانی

نیاز غیر معمول – سفیدآبه

کوثر – خلخال

مهر/