تصویری آینه ای – {بازگشت} سپاه پرسپولیس به ایران


را انتخاب کنید و انتخاب کنید هافبک آسیب پذیر بلدنا کدام ممکن است ناشی از حضور الکس نوری سرمربی ایرانی کاوالا به این نیروی کار پیوسته بود پس به همین دلیل جدایی این معلم به همین دلیل کاوالا تعیین به فسخ قرارداد همراه خود این نیروی کار گرفت.

هافبک سابق پرسپولیس، قهرمان لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا همراه خود پرسپولیس پس به همین دلیل مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی همراه خود مدیرعامل کاوالا قرارداد شخصی را فسخ کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد ایران شد.