تصویری آینه ای – بهبود سفارش تأمین سری آ‌ی‌فون 13 پرو/ تقاضا برای پرچمداران بهبود کشف شد


افزایش سفارش تولید سری آ‌ی‌فون 13 پرو/ تقاضا برای پرچمداران افزایش یافت

وبسایت کره‌ای The Elec گزارش می‌دهد کدام ممکن است اپل میزان سفارشات شخصی برای آی‌فون 13 پرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آی‌فون 13 پرو مکس طی فاصله 3 ماهه جاری را بهبود اطلاعات است. این ماده موضوع {عمدتا} به دلیل آنجا ناشی می‌شود کدام ممکن است میزان تقاضا برای مانکن‌های {گران}‌هزینه سری آی‌فون 13 پرو بیش به دلیل آنچه که در آغاز تصور می‌شد؛ بهبود یافته است.

تصویری آینه ای -در داخل 3 ماهه نخست 12 ماه جاری میلادی، اپل تنها واقعی 1 میلیون اسباب بازی به دلیل مانکن نوزاد‌تر آی‌فون 13 پرو را سفارش داد؛ در داخل حالی‌کدام ممکن است میزان تأمین آی‌فون 13 پرو مکس طی این مدت زمان برابر همراه خود 3.5 میلیون اسباب بازی بود. همراه خود این‌جاری به دلیل ابتدای 3 ماهه دوم 12 ماه 2022، میزان سفارشات آی‌فون 13 پرو همراه خود رشدی نیرومند به هشت میلیون اسباب بازی رسید؛ در داخل حالی‌کدام ممکن است مقدار سفارشات آی‌فون 13 پرو مکس به شش.5 میلیون واحد بهبود کشف شد.

این ارقام مقایسه شده است همراه خود فاصله 3 ماهه قبلی پیشرفت 10 میلیون دستگاهی را نماد می‌دهد. این ماده موضوع خبر خوشایندی برای اپل محسوب می‌شود؛ در نتیجه معمولی هزینه تخلیه خانوار آی‌فون 13 را بهبود اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاران نیز به دلیل این {درآمد} اضافه شده خرسند خواهند شد. این داده ها همراه خود سایر گزارشات سازگار شدن داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بهبود 10 درصدی تخلیه عمومی سری آی‌فون 13 حکایت دارند. بعلاوه تامین‌کنندگان طرف قرارداد اپل نیز شاهد پیشرفت درآمدهای شخصی خواهند بود.