تصویری آینه ای – به مقیاس عقب 55 درصدی مشتریان روسی اینستاگرام/ سایه مبارزه روی آنلاین اجتماعی


کاهش 55 درصدی کاربران روسی اینستاگرام/ سایه جنگ روی شبکه اجتماعی

طبق گزارش جدیدترین موسسه Brand Analytics، انواع مشتریان روسی اینستاگرام در کل 2 ماه قبلی ۵۵ شانس کاهش یافته است است. این موسسه خواهد شد آگاه است کدام ممکن است انواع مشتریان روسی آنلاین‌های اجتماعی یوتیوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیک‌تاک نیز به مقیاس عقب چشمگیری داشته است.

تصویری آینه ای -طبق این گزارش، به همین دلیل زمان تنظیم مبارزه اوکراین به همان اندازه الان انواع مشتریان پرانرژی یوتیوب کدام ممکن است {عمدتا}ً شامل می شود خالقان مطالب محتوا هستند به میزان ۲۱ شانس کاهش یافته است است. با این وجود تیک‌تاک همراه خود ۸۷ شانس، احتمالاً بیشترین به مقیاس عقب انواع مشتریان روسی را داشته است. این اتفاق در داخل نتیجه نهایی ممنوع شدن ورزش مشتریان روسی {در این} آنلاین اجتماعی به همین دلیل طرف پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روسیه رخ دانش است. به این سازماندهی، می‌توان حدس زد کدام ممکن است خالقان محتوای روسی ضرر اقتصادی هنگفتی را در کل این مدت زمان تخصص کرده‌‌اند.

اینستاگرام نیز حدود ۵۶ شانس به همین دلیل مشتریان پرانرژی روسی شخصی را به همین دلیل کف دست دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان محتوای تأمین شده {در این} آنلاین اجتماعی شیفته آن قرار است‌ها ۵۵ شانس کاهش یافته است است. گفتنی است اینستاگرام نیز در داخل روسیه مسدود است.

در داخل همین مدت زمان، میزان مهاجرت کردن مشتریان روسی به آنلاین اجتماعی VKontakte حدود ۲۲ شانس بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان محتوای تأمین شده در داخل آن قرار است نیز ۱۷ شانس پیشرفت کرده است. با اشاره به تلگرام نیز چنین اتفاقی افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مشتریان روسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای تأمین شده در داخل آن قرار است به‌سازماندهی ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ شانس بهبود یافته است.

نخست‌وزیر روسیه اخیراً در داخل مجلس دومای این ملت آگاه است کدام ممکن است هرچند بلاگرهای روسی مجبور به انصراف پلتفرم‌های بین المللی شده‌اند با این وجود او می رود مقید است کدام ممکن است متخصصان روسی خواهند توانست مناسبت‌های بهتری غیر از آن قرار است پلتفرم‌ها بسازند. او می رود آنلاین‌های اجتماعی VKontakte را انتخاب کنید و انتخاب کنید Rutube را نمونه زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه است کدام ممکن است متخصصان روسی نیاز به به همین دلیل جایگزین به کف دست آمده برای تقویت پلتفر‌های داخل استفاده بیشتر از کنند.