تصویری آینه ای – ترور بشار اسد ناکام ماند


ترور بشار اسد ناکام ماند

آنلاین المنار لبنان صبح در لحظه در داخل خبری سریع به همین دلیل امتحان و ترور بشار اسد {در حالی که} آرزو حضور در داخل مسجد عالی الحسن برای اقامه نماز عید فطر را داشت، خبر داد.

آنلاین المنار همراه خود ادعا این خبر ذکر شد: بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه با این وجود در داخل سلامت فشرده مورد استقبال ساکنان حاضر در داخل مسجد عالی الحسن واقع در داخل قلمرو المیدان دمشق قرار گرفت.

در داخل همین زمینه، دارایی ها امنیتی سوری به چیزهای بی اهمیت ترور نافرجام اسد ردیابی‌ای {نکردند}؛ با این وجود به همین دلیل تصاویر حرکتی‌های آشکار شده به همین دلیل دوم در گذشته به همین دلیل ورودش به مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبالش به همین دلیل سوی ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حین اقامه نماز عید سعید فطر در میان بسیاری نمازگزاران مطمئن می‌شود کدام ممکن است وی در داخل سلامت فشرده به حرکت می‌برد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، ممکن است همچنین، اسماء اسد، شریک زندگی رئیس جمهور سوریه اظهار کرد: نیروهای ما عاملان {حمله} ناجوانمردانه را در داخل تمام {مناطق} سوریه تحمل پیگرد قرار خواهند داد.