تصویری آینه ای – تغییراتی ابتدایی در داخل لیگ قهرمانان اروپا


تغییراتی اساسی در لیگ قهرمانان اروپا

چندی پیش بود که گفت شد به دلیل فصل 25-2024 شاهد تغییراتی ابتدایی در داخل برگزاری لیگ قهرمانان اروپا خواهیم بود. در داخل جهت کنار آمدن با قالب سوپرلیگ، یوفا درصدد است به همان اندازه لیگ قهرمانان را همراه خود تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمایلی کاملاً متفاوت برگزار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این بسیار مهم پیش فرض غیر از 32 نیروی کار، به دلیل این پس 36 نیروی کار در داخل مرحله گروهی لیگ قهرمانان حاضر باشند.

 ساعت شب قبلی نشریه تایمز اعلام کردن کرد کدام ممکن است با این وجود یکی دیگر به دلیل اصلاحات، به مرحله نیمه باقی مانده ورزشی‌ها بر می‌گردد. یوفا می‌خواهد مرحله نیمه باقی مانده را به تعیین کنید محور در داخل عالی کلان شهر به مشارکت در برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را هفته فوتبالی نامیده است. به این‌آماده سازی کدام ممکن است 4 نیروی کار راهی که در آن یافته به نیمه باقی مانده در داخل مطمئناً یکی شهرهای اروپا به مصاف هم خواهند سر خورد. در حقیقت نیمه باقی مانده غیر از سفر، تک حذفی خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد 2 ورزشی {راهی} فینال می‌شوند.

2 12 ماه پیش کدام ممکن است قابل انتساب به پاندمی کرونا رقبا‌های {فوتبال} برای 3 ماه تعطیل بود، سطوح عالی‌چهارم باقی مانده به بعد لیگ قهرمانان به‌صورت محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تک حذفی در داخل پرتغال برگزار شد. پیش فرض 2 هفته بعد در داخل کنگره یوفا این قالب به شور گذاشته شود. تایمز نوشته است کدام ممکن است قالب قابل توجه به تصویب در دسترس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق رخ خواهد داد.

ورزش3/