تصویری آینه ای – حیاط پشتی ایرانی، بهشت نوزاد پایتخت/ عکس ها


بوستان حیاط پشتی ایرانی، همراه خود گل‌های لاله پر جنب و جوش، بهشتی برای پایتخت نشینان است کدام ممکن است یکی در میان زیباترین جاذبه‌های گردشگری در داخل محله ده ونک تهران است.

این بوستان بر مقدمه الگوی حیاط پشتی ایرانی طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 2 هکتار به همین دلیل فضای بوستان حیاط پشتی ایرانی به فضای بی تجربه اختصاص یافته است.

بازخورد

نشانی نامه الکترونیکی بدست آورده اید چاپ شده نخواهد شد

بازخورد شامل الفاظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات نامناسب، تهمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افترا چاپ شده نخواهد شد