تصویری آینه ای – خوب شومینه‌آرم در داخل حریق ساخت مسکونی مصدوم شد


یک آتش‌نشان در حریق ساختمان مسکونی مصدوم شد

جلال ملکی دانستن درباره جزییات این حادثه اظهار داشت: در داخل ساعت ۴:۳۴ صبح در این زمان حادثه شومینه سوزی در داخل خوب ساخت مسکونی در داخل جاده کریمخان، جاده آبان شمالی به سامانه ۱۲۵ گروه شومینه‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان امنیت کلان شهر تهران اطلاع دانش شد.

وی همراه خود خاص اینکه فوری پس به دلیل آن قرار است 2 ایستگاه به در کنار چشم اندازها فشرده به محل اعزام شدند، شکسته نشده داد: شومینه‌نشانان پس به دلیل حضور در داخل محل بیانیه کردند کدام ممکن است حریق در داخل خوب ساخت قبلی سه طبقه رخ دانش بود طبقه همکف آن قرار است 2 باب مغازه وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبقات اکنون نیست مسکونی بوده اند. کانون حریق نیز واحدی به مساحت حدود ۱۲۰ مترمربع در داخل طبقه اول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله‌های شومینه در داخل جاری سرایت به اکنون نیست طبقات بود.

سخنگوی گروه شومینه‌نشانی خاطرنشان کرد: حریق در داخل طبقه اول رخ دانش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط شعله ور بود. روزی کدام ممکن است نیروها به محل رسیدند شومینه به بالکن‌ها نیز سرایت کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن بود کدام ممکن است درون واحد نیز فقط شعله‌ور است. دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله بارگیری به دلیل بالکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره ها به بیرون از در می‌زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی در داخل همین ساخت مبتلا به بوده اند.

ملکی تصریح کرد: شومینه‌نشانان با اشاره به مقدار بارگیری شعله، دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرارت درون منزل عملیات اطفا را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر را به دلیل درون ساخت نجات دادند کدام ممکن است یک زن حدودا ۷۰ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردی نوجوان به دلیل طبقه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون حریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل طبقه اکنون نیست خوب نیز خوب آقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختر نجات دانش شدند. خوش شانس همه شما این اشخاص حقیقی مفید بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله خاصی نداشتند.

وی همراه خود خاص اینکه عملیات جرقه زدن شومینه توسط لوله کشی به درون را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بیرون از در ساخت تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل {مدتی} مشکل شومینه خاموش شد، شکسته نشده داد: یکی در همه اتاق های واحدی کدام ممکن است دچار حریق شده بود مملو به دلیل مواد، متعدد پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل آرام شدن بود کدام ممکن است همین ماده موضوع عملیات اطفا را طاقت فرسا تر کرده بود چرا کدام ممکن است نیاز به لکه گیری به صورت دقیقی صورت می‌گرفت. برهمین مقدمه نیروهای شومینه‌نشانی به همان اندازه ساعتی پس به دلیل اطفا حریق در داخل جاری جابه‌{جایی} اجناس، ایمن‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه دود بوده اند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود ایلنا تاکید کرد: {در این} حادثه نیز یکی در همه شومینه نشانان به دلیل ناحیه بازو دچار {آسیب}‌دیدگی شد محل شیفته عناصر اورژانس به صورت سرپایی مداوا شد. در نهایت نیز شومینه‌نشانان به ماموریت شخصی خاتمه دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ایستگاه بازگشتند.