تصویری آینه ای – شومینه سوزی در داخل پالایشگاه آبادان


آتش سوزی در پالایشگاه آبادان

ساعت ۱۰:۳۲ {دقیقه} صبح همانطور که صحبت می کنیم، برج ۸۰ پالایشگاه آبادان به دلیل {فرسودگی} عناصر دچار حریق شد.

این گزارش حاکی است هم اکنون شومینه سوزی مهار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش شانس هیچ تلفات انسانی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان در داخل جاری بررسی اجمالی دلیل این کوره سوزی هستند.

مشاوره شده شومینه سوزی قابل انتساب به شومینه کلاچ عایق‌های این برج {بوده است}.

به گزارش مهر، پالایشگاه آبادان یکی در میان منسوخ شده ترین پالایشگاه‌های جاری حاضر ملت است. فینال حادثه این پالایشگاه کدام ممکن است رسانه‌ای شد خرداد ماه 12 ماه قبلی بود کدام ممکن است بخشی به دلیل واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان دچار نشت کاتالیز شد.