تصویری آینه ای – شکسته نشده بهبود هزینه نفت در داخل بازارهای جهان


افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد

تارنمای اویل پرایس روز دوشنبه 18 آوریل 2022 (به وقت تهران) به دلیل شکسته نشده توسعه صعودی هزینه نفت در داخل بازارهای جهان خبر داد.

بر ایده این دانش های آماری؛ نفت نپخته برنت دریای شمال برای عرضه در داخل ماه ژوئن موجود در بازار بورس سیب بزرگ همراه خود 11 شانس بهبود به 112 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 80 عرف در داخل {هر} بشکه رسید.

هزینه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت برای عرضه در داخل ماه مه همراه خود 92 شانس بهبود به 107 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 87 عرف در داخل {هر} بشکه در داخل بورس کالای سیب بزرگ رسید.

به گزارش رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تلویزیون}. به گزارش وب سایت آنلاین اوپک، هزینه سبد نفتی اوپک در طولانی مدت پیشنهادات روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ همراه خود ۳ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ عرف بهبود نسبت {به روز} کاری در گذشته (سه شنبه – ۱۰۲ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ عرف) به ۱۰۶ دلار آمریکا رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 7 عرف

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه دارد